Spine Lab
   Spine Lab  |  Spine Lab Golf  |  Filosofi  |  Mikael Jansch  |  Behandlingar  |  Kontakt 

Behandling av golfrelaterade besvar

Jag tror att alla har forutsattningar att spela fantastisk golf. Det handlar om att frigora din personliga och naturliga funktion i kroppen! Om din kropp inte fungerar optimalt sa kan du inte utfora din sving som du vill eller som din tranare instruerar. Borja din traning med ratt forutsattningar!

Jag behandlar golfrelaterade besvar, till exempel

 • Overbelastningar i muskler, senfasten och leder i hela kroppen.
 • Svingproblem; t.ex. dalig uppvridning, for mycket sidovaggning, duffar, toppar, slice och hook.

I min behandling ingar:

 • Analys av din sving ur ett funktionellt perspektiv. Sitter felet i kroppens faktiska formaga att rora sig? Korta muskler, funktionsstorningar i kotor eller leder? Ta med en videoinspelning pa CD av din sving sa analyserar jag den på kliniken.
 • Behandling av kotor och leder for att aterskapa ett naturligt och optimalt
  rorelseomfang.
 • Muskelbehandling: Pressur av spand muskulatur for att fa en
  snabb effekt av muskeltojning.
 • Mobilisering av djupt liggande muskulatur for en
  bestaende effekt av behandlingen.
 • Specifika och individuella yogaovningar for att
  paverka din kropps hallning och rorelseformaga i
  svingen.

Filosofi