Spine Lab
   Spine Lab  |  Spine Lab Golf  |  Filosofi  |  Mikael Jansch  |  Behandlingar  |  Kontakt 

Filosofi

Jag tror att livskvalite borjar med en val fungerande kropp.

Ju mindre motstand i kroppens funktion desto battre prestation!
Mitt mal ar att vara ett av de verktyg i ditt liv som behovs for att skapa det liv du vill ha, i ditt arbete och pa fritiden Genom att skapa mojligheter till specifik och generell rorelse ger mina behandlingar mojligheter till den forandring du vill ha.
Det ar det kontinuerliga omhandertagandet av din kropp och halsa som ska lagga grunder for allt som du vill gora nu och i framtiden.
Vad som ar livskvalite for dig vet bara du - satt dina mal!
Det jag gor i mina behandlingar ar att oka din kropps funktion tills den ar optimal och naturlig for din relativa rorlighet i dina kotor och leder, inre och yttre muskellager samt nerv- och balanssystem.
Okad funktion kommer att ge en minskad anspanning i dina muskler och i nervsystemet vilket kommer att medfora en battre mojlighet att anvanda det du har i kroppen idag och mojligheten att hoja din prestation i framtiden.
Du kommer med tiden att orka mer rent muskulart, du kommer ocksa att uppleva en okad psykisk styrka och energi.
Till sist kommer det alltid att vara upp till dig att hitta rum i ditt dagliga liv for forandring - rorelsetraning, traning och avslappning bor fa en framskjuten plats i ditt liv. Det ar du vard!
Kontinuitet med forebyggande behandlingar pa Spine Lab kommer att sakertstalla dina mal.
Lycka Till!

Mikael Jansch.

Filosofi